Usein kysytyt kysymykset

Kenelle doula on tarkoitettu?

Doulana olen tarkoitettu ammatilliseksi tukihenkilöksi sellaiselle, joka toivoo henkilökohtaisempaa tukea raskausaikaan, synnytykseen ja/tai vauvaperheen arkeen. Sinulla ei tarvitse olla poikkeuksellista syytä tai erityisen tuen tarvetta - riittää, että haluat doulan mukaan vanhemmuuden matkallesi. Pääasia on, että valitsemasi doula tuntuu juuri sopivalta Sinulle.

On hyvä valita sellainen doula, jonka kanssa koet yhteistyön sujuvaksi sekä ajatuksenne, arvomaailmanne ja henkilökemianne kohtaavat. Turvallisuuden tunne ja luottamus ovat tärkeässä osassa doulasuhteen luomisessa, sillä doulan tuki kohdistuu henkilökohtaiselle alueelle ja doula saattaa olla läsnä hyvin intiimeissä tilanteissa. Minuun pääset tutustumaan mm. sopimalla maksuttoman tutustumistapaamisen ja maksuttomissa tapahtumissa Vauvakuiskaajilla.

Omien tarpeiden ja toiveiden pohtiminen on tärkeää. Siksi on hyvä etsiä sellainen doula, joka on mahdollisesti taidoiltaan/koulutukseltaan sellainen kuka pystyy auttamaan. Tarpeiden kartoittamisessa autan mielelläni ja ammattitaitoni mukaan ohjaan sopivan palvelun piiriin, mikäli oma osaamiseni ei riitä.

Harjumajan doulapalveluiden tarkoitus on tukea koko perhettä, jokaista perheenjäsentä yksilöllisesti. Palvelen sekä tuen aina myös puolisoa ja muita perheenjäseniä, heidän tarpeita kuunnellen.

Onko doula vain erityisen tuen perheille?

Perheen ei tarvitse olla erityisen tuen piirissä saadakseen minulta doulan palveluita. Ammattidoulana palvelen ja autan monenlaisia perheitä. Minä en ammattidoulana valikoi asiakasperheitä vaan perheet valitsevat minut. Toimintani ammattilaisena eroaa suuresti järjestöjen toteuttamasta vapaaehtoisidoulatoiminnasta, koska heillä on omat kriteerinsä, joiden perusteella myöntävät doulan perheelle.

Minulle riittää perheen oma halu saada juuri heille suunnattua tukea silloin kuin sitä tarvitaan ja autan oikein mielelläni!

Miksi valita ammattidoula?

Ammattidoulana olen kouluttautunut sekä perehtynyt useita vuosia raskauteen, synnytykseen sekä vauvaperheen tukemiseen. Palveluni ammattidoulana ovat täydentämässä perheiden henkilökohtaisen tuen tarvetta neuvolapalveluiden lisäksi.

Ammattitaitoni ylläpitämiseksi kouluttaudun ja hankin lisää tietoa sekä osaamista jatkuvasti työni ohella paremman palvelun tuottamiseksi. Olen opiskellut vuoden kestoisen doulan sertifiointikoulutuksen sekä ensikodin vapaaehtoisdoulien 20h koulutuksen. Oman kokemukseni perusteella sain ammatillisesti laajemman osaamisen doulan työhön sertifiointikoulutuksestani sen monipuolisuuden vuoksi.

Ammattidoulan palvelut ovat maksullista yrittäjän työtä, jotta pystyn takaamaan Sinulle ja perheellesi ammattilaisen tuen sovitun palvelun mukaisesti. Minä ammattidoulana olen Sinua ja perhettäsi varten, kun olemme tehneet sopimuksen tarjoamastani palvelusta.

Tekemämme sopimuksen mukaisesti olen läsnä tai tavoitettavissa sekä tuen parhaimmalla mahdollisella tavallani. Pyrin sovittelemaan työni ja omat menoni niin, että voin taata hyvän palvelukokemuksen sekä riittävän ajan Sinun ja perheesi tukemiselle. Erityisesti synnytyksen aikana olen läsnä niin kauan kuin on tarve, muut työt siirretään silloin myöhemmäksi.

Perehdyn aina perheen tilanteeseen, valmistelen ja suunnittelen tapaamiskerroille Sinulle ja perheellesi soveltuvan yksilöidyn materiaalin sekä sisällön.

Mihin ammattidoulaa tarvitaan?

Kokemusten mukaan, jokainen perhe kaipaa raskausaikana sekä vauvavuotena henkilökohtaisempaa sekä kasvotusten annettavaa ohjausta ja tietoa. Lisäksi tulevat vanhemmat haluavat ammattilaisen, joka tuntee perheen taustat ja jolta voi kysyä neuvoa, vinkkejä ja tukea myös herkimmistä asioista ilman tuomitsemista.

Ammattidoulana paikkaan yllämainittua henkilökohtaisen tuen ja tiedon tarvetta, jota perheet eivät tällä hetkellä julkiselta puolelta saa tarpeeksi. Yksityisenä palveluntarjoajana, synnytysalan ja vauvaperheiden hoivatyön ammattilaisena pystyn takaamaan perheelle ajasta ja paikasta riippumattoman tuen. Työni on liikkuvaa ja joustavaa, mistä johtuen tukea saa normaalien virka-aikojen ulkopuolella ja jopa kotiin. Ammattilaisena kykenen arvioimaan tilanteita, ohjaamaan sekä tarpeen mukaan neuvon eteenpäin muiden palveluiden piiriin.

Synnytyskokemukset ovat tunnetusti parempia, kun synnytykseen on valmistauduttu yhdessä ammattidoulan kanssa ja synnytyksessä ammattidoula on ollut ainoana pysyvänä ammattilaisena koko synnytyksen ajan. Isoin työ tehdään ennen synnytystä valmistautumalla ja harjoittelemalla, jotta synnytys sujuu mahdollisimman vähillä puuttumisilla.

Työlläni ennaltaehkäisen monenlaisia asioita raskausaikana, synnytyksessä sekä vauvavuotena ja siksi ammattidoulan työ on perheiden hyvinvointia merkittävästi lisäävää.

Mikä on OmaDoula?

OmaDoula on perheen valitsema synnytysalan ja vauvaperheiden hoivatyön ammattilainen.

OmaDoula-palvelu rakentui kahden sertifioidun ammattidoulan ideasta tarjota raskauteen, synnytykseen ja vauvavuoteen tukea, joka olisi matalan kynnyksen ammatillista tukea. Kuitenkin se olisi henkilökohtaisempaa - vähän kuin personal trainer -tyylistä palvelua - mutta perheellistymisen teemojen äärellä työskennellen.

Vauvakuiskaajat Jenna Hannula & Jasmin Partanen loivat ensimmäisinä Suomessa OmaDoula-palvelun ja lanseerasivat palvelun perheiden saataville tammikuussa 2024.

Lue lisää palvelusta ja sen sisällöstä täältä.

Millaisiin synnytyksiin doulaa voi pyytää?

Itse doulana osallistun koti- ja sairaalasynnytyksiin. Oma vahvuuteni on toimia sairaalasynnytyksissä, sillä sairaanhoitajana olen työskennellyt erilaisissa sairaaloissa ja siksi ymmärrän paremmin, miten synnytyksistä saa parhaimman kokemuksen sekä millaiset toiveet ovat toteutettavissa. Pääsääntöisesti kannustan tavoittelemaan lääkkeetöntä synnytystä ja jos tilanne muuttuu, niin totta kai hyödynnän osaamistani lääkkeellisen kivunlievityksen kanssa ja niitä lääkkeettömiä keinoja, joita on mahdollista siinä hetkessä käyttää.

Olipa toiveissa alatiesynnytys, sektio, lääkkeetön tai lääkkeellinen synnytys - tuen Sinua! Saat muuttaa mielesi kesken synnytyksen. Synnyttäminen on prosessiltaan samanlaista paikasta riippumatta, ympäristö ja henkilöt vaikuttavat kuitenkin eniten. Vain sillä on merkitystä, missä kokee olonsa turvalliseksi ja siksi doula on merkittävässä roolissa, erityisesti sairaalassa.

Hyvä on huomioida, että jokaisella doulalla on omat vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa myös synnytysten osalta. Tutustumistapaamisella on tärkeää kartoittaa doulan taidot, suhtautuminen erilaisiin synnytyksiin ja kivunlievityskeinoihin sekä millaiset valmiudet doulalla on auttaa synnytyksessä paikasta riippumatta.

Minulla on synnytyspelko, voiko doula auttaa?

Kyllä ehdottomasti! Voimme yhdessä käsitellä synnytyspelkoa, valmistautua synnytykseen sekä voin tulla tueksesi synnytykseen. Autan sinua hahmottamaan pelkosi syytä ja sanoittamaan synnytyksen kulkua. Annan sinulle tietoa ja tukea Sinulle päätösten teon tueksi.

Joskus aiempi synnytyskokemus on jättänyt trauman, jonka vuoksi seuraava raskaus pelottaa. Näissäkin tilanteissa voin olla tukenasi.

Onko doulan tukea saatavilla vain synnytyksiin?

Tarjoan doulan palveluita aivan varhaisesta raskauden alusta ihan vauvavuoden loppuun saakka, jolloin tukea on saatavilla useamman vuoden ajalle.

Tarjoan nk. postpartum- eli synnytyksen jälkeistä doulausta eli perhedoulausta. Tällöin doulana tulen vauvan syntymän jälkeen kotiin tueksi. Tällöin tuki voi olla hyvin monipuolista aina kodinhoidosta vauvan/vanhemman hoivaan. Katso lisää doulapalvelut-sivulta. Lisäksi minua voi pyytää lastenhoitajaksi synnytyksen ajalle, jos perheen muille sisaruksille ei ole muuta hoitajaa mahdollista saada.

Onko doula vain synnyttäjää varten?

Harjumajan palvelut on tarkoitettu koko perheelle ja tavoitteenani onkin palvella kaikkia perheeseen kuuluvia jäseniä.

Doulana monesti olen nimenomaan synnyttäjän toiveesta tukemassa, mutta synnytyksen aikana olen myös mahdollisen puolison/kumppanin tai muun tukihenkilön tukena ohjaten, antaen aikaa levähtää sekä jakaen tietoa. Joskus juuri puoliso toivoo synnyttäjälle ja/tai itselleen ammattilaisen tukea.

Puoliso/kumppani voi myös sopia kanssani erillisen doulatapaamisen, jolloin voimme keskittyä ja keskustella asioista hänen näkökulmastaan. Lisäksi tarjoamani synnytys- ja perhevalmennukset ovat oivia hetkiä pysähtyä ei-synnyttävän vanhemman pohdinnoille ja kysymyksille.

Autan mielelläni perheen muiden lasten hoidossa esim. synnytyksen ajan tai kotiapuna synnytyksen jälkeen. Lisäksi minulta kannattaa kysyä mahdollisuuksista auttaa perheen lemmikkieläimen hoidosta.

Millaisen palvelun valitsen?

Palvelut, jotka nettisivuilta löytyvät ovat nk. esimerkkejä valmiista palvelupaketista. Lähes aina räätälöin perheen tarpeita vastaavan palvelun, joka voi olla laajempi tai suppeampi. Haastattelun ja tarpeiden kartoituksen avulla pystyn tarjoamaan erilaisia kokonaisuuksia tai ehdottamaan jo valmiista palveluista sopivimpaa. Palvelua voidaan aina täydentää tarvittaessa, jos tuen tarve jatkuu.

Laadin kirjallisen palvelusopimuksen doulaussuhteille (synnytys- ja perhedoulaus), jonka saatte luettavaksi, hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

Tarvitsen doulan palveluita, mutta en pysty maksamaan heti eli voinko maksaa myöhemmin?

Kyllä voit, sinun maksukyvyllesi soveltuva osamaksun suuruus ja maksuaikataulu voidaan sopia. Lisäksi palveluiden laajuutta voidaan yhdessä pohtia budjettiin soveltuvaksi.

Kaipaatko tarkempaa lisätietoa? Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää!