Perhedoula


Perhedoulana olen tukenasi heti synnytyksen jälkeen tai missä tahansa vaiheessa vauvaperheen arjessa. Minuun voit olla yhteydessä pian vauvan syntymän jälkeen, jolloin voin tulla avuksesi sairaalaan tai kotiin.

Lastensairaanhoitajana ja imetysohjaajana osaan auttaa sekä tukea sinua vanhempana vauvan hoidossa aivan ensihetkistä lähtien. Työni tavoitteena on tukea koko perheen hyvinvointia, jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden henkilökohtaisemmin.

Voin olla apuna ja tukena esimerkiksi:

  • vauvan ollessa keskonen tai muusta syystä sairaalahoidossa
  • imetykseen liittyvien asioiden opettelemisessa
  • vauvan hoidon opettelemisessa
  • vanhemmuuteen kasvussa
  • helpottamassa arkea siivoten, laittaen ruokaa, mahdollistaen vanhemman lepohetken
  • hoitamassa vauvaa, sisaruksia tai perheen lemmikkejä
  • asioimisessa neuvolassa / muilla käynneillä

Doulana voin tehdä kaikenlaista synnytyksen jälkeen, sillä konkreettinen apu kotona on tarpeen, jotta synnyttänyt saa tilaa levätä, kerätä voimia ja toipua synnytyksestä. Vauvaan tutustuminen sekä imetyksen tukeminen on tärkeä osa vanhemmuuteen kasvussa, jota haluan doulana olla tukemassa.

Doulana tuen sinua vanhemman roolissa kasvamiseen vahvistaen taitojasi vauvan hoidossa. Perheesi määrittelee tavat ja perinteet, joilla toimitaan arjessa. Minä voin auttaa jakamalla tietoa sekä osaamistani, jotta saatte rakennettua omanlaisia rutiineja arjen tueksi. Erityisosaamisiini kuuluu ratkaisujen löytäminen haasteisiin, tilanteiden sanoittaminen, imetykseen liittyvät asiat, terveen sekä sairaan lapsen hoito ja monipuoliset kodinhoidolliset tehtävät.

En tee päätöksiä vauvan hoitoon tai perheeseesi liittyvistä asioista. Päävastuu vauvan ja perheenjäsenten terveydestä on aina perheellä tai perheenjäseniä hoitavilla viranomaisilla/terveydenhuollon ammattilaisilla.

Doulana olen mukana ainoastaan edistämässä koko perheen hyvinvointia ammattitukihenkilön roolissa. Perheen arjessa olen vanhemman valitsema, hänelle turvalliseksi kokemansa luotettava henkilö, joka on palkattu auttamaan vain vanhempaa, vauvaa sekä mahdollista puolisoa/ muuta perheenjäsentä.

Lisätietoa tarjoamistani palveluista voit lukea lisää täältä.