Synnytysdoula


Synnytysdoulana olen tukena raskausaikana valmistautuen tulevaan synnytykseen ja vauvavuoteen. Voit olla minuun yhteydessä jo ennen raskaaksi tulemista, jos kaipaat tukea ja tietoa raskausajasta, raskaana olemisesta tai haluat muuten jutella aiheesta jonkun kanssa.

Työni tavoitteena on, että perheet saavat henkilökohtaista tukea ja tietoa raskausaikana sekä mahdollisimman hyvän synnytyskokemuksen. Synnytys vaikuttaa koko loppuelämän niin monella tavalla mm. synnyttäjään, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen, perheenjäseniin, lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen sekä kiintymyssuhteeseen. Tästä johtuen moni kaipaa henkilökohtaisempaa tukea valmistautumiseen ja oman prosessin läpikäymiseen vanhemmuuden matkalla.

Yhteyttä voi ottaa raskautta suunniteltaessa, heti positiivisen raskaustestin tekemisen jälkeen tai myöhemmin missä tahansa raskauden vaiheessa. Useimmiten perheet ovat yhteydessä rv 20-30, jotta olemme vielä ehtineet hyvin tutustumaan ja luomaan turvallisen suhteen - mitä varhaisemmmin sen parempi.

Pystyn tarjoamaan tukeani monin eri keinoin doulan roolissa, sillä voimme esimerkiksi:

  • valmistautua yhdessä synnytykseen
  • tutustua synnytyksen vaiheisiin, kivunlievityskeinoihin & postpartumiin
  • käydä läpi aiempia synnytyskokemuksia
  • keskustella mahdollisista synnytyspeloista
  • kerätä tietoa ja tarvikkeita vauvan hoitoon
  • keskustella ja valmistautua imetykseen
  • voin olla mukana tukenasi neuvola/ muilla käynneillä raskausaikana

Voin samalla antaa tukeani sinun mahdolliselle puolisolle/ muulle perheenjäsenelle, jos näin toivotaan. Puolisolla voi olla yhtälailla tarve henkilökohtaiselle tuelle, keskustelulle sekä tiedon saamiselle.

Synnytyksessä doulana voin tukea sinua sovitulla tavalla, huolehdin turvallisesta ilmapiiristä ja perustarpeista. Tapaan sinua ja mahdollista puolisoa/ muuta tukihenkilöä etukäteen ennen synnytystä, jotta kaikki tiedämme, mitä sinä synnyttäjänä toivot synnytykseltä ja millä tavoin minä sekä muut synnytyksessä mukana olevat voimme auttaa sinua. Rakennamme yhdessä synnytystahdon ja suunnittelemme synnytystä niin pitkälle kuin mahdollista.

Jos emme ole ehtineet tavata ennen synnytystäsi ja silti toivot minut mukaan synnytysmatkallesi, se ei haittaa ollenkaan! Osaan mukautua tilanteiden mukaan ja hyödyntää tietotaitojani sinun tueksesi, aina kunnioittaen rajojasi.

Mikäli teillä on tilanne, ettei perheen muille lapsille ole hoitajaa synnytyksen ajaksi, on minun mahdollista päivystää ja saapua kotiinne lastenhoitajaksi. Tällä tavoin voin olla takaamassa synnytysrauhan sinulle ja mahdolliselle puolisolle/ muulle tukihenkilölle, kun ei tarvitse miettiä kuka lapsia hoitaa. Vaikka olisin lastenhoitajana, minun ammatillista tukea on saatavilla puhelimitse koko synnytyksen ajan.

Päätitpä synnyttää sairaalassa tai kotona, sektiolla tai alateitse. luonnollisesti tai lääkkeiden kanssa, synnytys on sinun ja sinä saat tehdä päätökset. Minä olen doulana läsnä ja luon turvallisempaa tilaa, autan sinua ja mahdollista puolisoa/ muuta tukihenkilöä toivomallasi tavalla sekä tuen sinua päätöksien tekemisessä antamalla tietoa. Voin auttaa tuomaan äänesi/mielipiteesi esille synnytystä hoitavalle henkilökunnalle. Erityistaitoihini kuuluu synnytyspelkoisten tukeminen, nopeiden tilanteiden rauhoittaminen/sanoittaminen, lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät, sairaalamaailman käytänteet/termistö ja hoitoprotokollat, rentouttavat hoidot sekä perustarpeista huolehtiminen ja kuunteleminen.

En tee päätöksiä synnytykseen liittyen ja synnytyksen aikana en vastaa synnyttäjästä tai vauvasta. Päävastuu synnytyksestä, synnyttäjän ja vauvan terveydestä on aina perheellä ja/tai neuvolan sekä sairaalan hoitohenkilökunnalla. Doulana olen mukana ainoastaan edistämässä synnyttäjän ja vauvan hyvinvointia ammattitukihenkilön roolissa.

Synnytyksen aikana olen synnyttäjän itsensä valitsema, hänelle turvalliseksi kokemansa luotettava henkilö, joka on palkattu auttamaan vain synnyttäjää, vauvaa sekä mahdollista puolisoa/ muuta tukihenkilöä. Synnytyksessä en ole osa sairaalan hoitohenkilökuntaa tai kotisynnytyksissä kätilöä varten.

Lisätietoa tarjoamieni palvelujen sisällöstä löydät täältä.