Imetysohjaus


Imetysohjausta voi hakea jo odotusaikana, sillä se auttaa valmistautumaan ja muodostamaan ajatuksia imetyksen sujumiseksi. Erityisesti ensimmäisinä päivinä annetulla imetysohjauksella on merkittävää vaikutusta imetystaipaleen alkaessa. Voi ilmaantua yllättäviä asioita esimerkiksi vauvan ennenaikainen syntymä, lapsen/vanhemman sairastuminen tai jokin muu haaste imetykselle/vauvan ruokinnalle. Imetystaipaleen aikana usein ilmaantuu erilaisia vaiheita, joissa tuen sekä ohjauksen tarve kasvaa. Imetysohjaajana autan näissä tilanteissa parhaani mukaan.

Tarjoan imetysohjausta perheen tarpeiden mukaan. Ohjauksesta on apua kaikille vauvan hoitoon osallistuville, joten ohjauskerroille voi hyvin osallistua useampikin henkilö. Tällöin saan tuettua mahdollisimman laajasti koko perhettä ja osallistettua kaikkia vauvan hoitoon osallistuvia perheenjäseniä. Lastensairaanhoitajana osaan auttaa perhettä, kun esim. vauva on syntynyt ennenaikaisesti tai vauvalla on jokin perussairaus. Voit pyytää minua myös sairaalaan imetysohjauskäynnille.

Ohjaustapani on lempeä, käytännönläheinen ja kiireetön. Teen kattavan alkukartoituksen, jossa haastattelen, tutkin ja havannoin haasteita monesta eri näkökulmasta. Jokainen perhe saa aina jokaisen ohjauskerran jälkeen kirjalliset ohjeet ja vinkit imetyksen tueksi sekä suunnitelman ohjauskertojen tarpeesta.

Imetysohjaukseen tullaan usein esimerkiksi:

 • odotusaikana, jolloin kerätään tietoa imettämisestä ja vauvan ruokinnasta
 • imetyksen sattuessa/aiheuttaessa kipua
 • epäillään kireää kielijännettä, suun ja/tai pään alueen kireyksiä imetyksen esteenä
 • vauvan painon nousu on hidastunut / paino on laskenut
 • vauva ei saa kunnon otetta rinnasta
 • vauvan pulloruokinnassa on haasteita
 • vauva on syntynyt ennenaikaisesti
 • vauvalla on jokin perussairaus tai muu syy, joka luo haastetta ruokinnalle
 • tarvitaan tukea rintamaidon lypsämiseen/pumppaamiseen
 • kaivataan ohjausta apuvälineiden käyttöön esim. rintakumi, imetyksen apulaite, pulloruokinta...
 • vauva ei rauhoitu rinnalle vaan saa rintaraivareita
 • epäillään maidon riittävyyttä
"Olemme käyneet melkeimpä syntymästä asti Jennalla hieronnassa (6vko) ja olen ollut erittäin tyytyväinen saamaamme palveluun. Olemme saaneet niin paljon enemmän, kuin pelkkää hierontaa.

Hieronnan lisäksi olemme saaneet kotiin ohjeita miten helpottaa itse vauvan jumeja, tietoa kireästä kielijänteestä ja imetyksestä sekä tietysti hyvin ammattitaitoista palvelua.

Myös vauviksella ollut aina hyvin rento tunnelma, jossa saa olla sellainen kuin itse on, turvallinen olo.

Joten iso kiitos sinulle Jenna ! <3"

-asiakas 1/2024

Syitä imetyksen haasteisiin voi olla monia, mutta kokonaisvaltaisella perheen tilanteen sekä toiveiden kartoittamisella ja henkilökohtaisemmalla ohjauksella voidaan saada toivottuja tuloksia. Imetysohjauksen ensikäynnillä teen kattavan haastattelun, imetyshetken seurannan, tutkin vauvan kehoa, erityisesti suun ja pään alueen kireyksiä sekä vauvan imuotetta.

Imetysohjauksen pituus on 60 min (ensikäynti 90 min), johon sisältyy imetyksen tarkkailu sekä ohjaus. Imetyksen tueksi saat ohjeet sähköpostitse tarpeen mukaan.

Joskus vauva saattaa tarvita kokonaisvaltaisempaa hoitoa, jolloin imetysohjauksen ja vyöhyketerapeuttisen vauvahieronnan yhdistäminen on tarpeen. Synnytyksessä on saattanut jäädä vauvalle erilaisia jäykkyyksiä ja jumeja esim. pään virheasennon, imukuppiavustuksen tai sektion jäljiltä, jotka saattavat näyttäytyä haasteina mm. imetyksessä. Imetysohjauksen ja vauvahieronnan yhdistäminen samalle tapaamiselle on mahdollista, jolloin näiden yhteisvaikutukset mm. imuotteeseen on havaittavissa heti.

Imetysohjaukseen ja ensikäynnille ajan voit varata Harjumajan vierastuvalle ja Vauvakuiskaajille nettiajanvarauksesta, kotikäyntiin ja sairaalakäyntiin varaukset vain puhelimitse, sähköpostilla tai alla olevan lomakkeen kautta.