Turvallisempi tila


Harjumajalla ja sen tarjoamissa palveluissa noudatetaan yhdenvertaisemman ja turvallisemman tilan ohjeita sekä sääntöjä.


Alla olevilla periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä sekä keskustelua.

 • Kaikki ovat tervetulleita juuri sellaisena kuin ovat, sillä Harjumaja on syrjinnästä vapaa alue.
 • Jokaisella on oikeus saada palvelua yhdenvertaisesti.
 • Vältetään olettamista sekä yleistämistä.
 • Ei tehdä oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Ei tehdä oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, iästä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.
 • Kunnioitetaan ja arvostetaan yksityisyyttä, jokainen saa kertoa sekä jakaa haluamansa määrän.
 • Jokainen saa määritellä millä nimellä toivotaan kutsuttavan.
 • Ei kosketa toista kysymättä lupaa, sillä kysymättä ei voida tietää toisen rajoja. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
 • Vaitiolovelvollisuus on ehdoton, mitään ei jaeta keskustelujen ulkopuolisille ilman lupaa.
 • Annetaan tilaa. Pyritään huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Ei jyrätä muiden mielipiteitä ja annetaan puheenvuoro.
 • Otetaan vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudutaan jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
 • Pyydetään anteeksi, jos ollaan loukattu tahallisesti tai tahattomasti muita.

Mikäli sinulle herää kysyttävää turvallisemman tilan ohjeista, olethan rohkeasti yhteydessä!