Työni doulana


Mikä on doula?


Doula eli tukihenkilö mielletään usein synnytyksessä mukana olevaksi henkilöksi ja synnytystukihenkilö on kenties tutumpi termi Suomessa. Doulia on ollut kautta historian ja sana tulee kreikan kielestä, joka tarkoittaa palvelijatarta tai orjatarta. Doulan tärkein tehtävä on siis palvella ja auttaa.

Doulana voi toimia vapaaehtoisena maksutta tai ammattidoulana eli doula saa rahallisen korvauksen tekemästään työstä. Doulan nimikkeen käyttö ei ole suojattu, joten kuka tahansa voi kutsua itseään doulaksi. Nykyään doulan työhön on tarjolla erilaisia koulutuksia sekä sertifiointiin johtavia koulutuksia, joilla ammatillista taitoa saadaan lisää työn tekemisen tueksi. Siksipä doulaa valitessaan on hyvä perehtyä doulan taustoihin (minun taustoista lisää täällä ) sekä käydä tutustumistapaamisella läpi doulan osaamista/ mielenkiinnon kohteita. Doula saa itse määritellä millaisten asioiden parissa haluaa työskennellä ja siksi vastaan voi tulla käsitteitä synnytysdoula, perhedoula, postpartumdoula tai kuolindoula jne.

Työni ammattidoulana


Toimin ammattidoulana eli toimin yrittäjänä ja saan toimeentuloni rakastamastani työstä. Yritykseni ydintä on palvella ja auttaa perheitä, sillä kenenkään ei kuulu pärjätä yksin suuren elämänmuutoksen keskellä. Perheellistyminen ja vauvan syntymä ovat isoja asoita ihmisen elämässä, joihin tarvitaan tukea ja kannattelua yhteisöltä. Nyky-yhteiskunnassa tukiverkosto voi asua kaukana tai puuttua kokonaan. Ammattidoulana olen täydentämässä puuttuvaa tukiverkostoa sekä antamassa henkilökohtaisempaa tukea ja ohjausta, mitä perheet useimmiten kaipaavat eniten.

Ammattidoulana mahdollistan parempaa alkua, hyvinvointia sekä läpi elämän kantavia hyviä kokemuksia. Työlläni lisään luottamusta, turvan tunnetta sekä voimaantumista Sinussa vanhempana ja perheen sisäisessä dynamiikassa. Avun antaminen on itselleni tärkeää ja tiedän, että avun pyytäminen ja sen saaminen on vielä tärkeämpää tuoreena vanhempana. Näitä asioita olen vaalimassa.

Doulaan pääasiassa raskausaikana, synnytyksissä sekä vauvaperheiden arjessa. Ammattidoulana olen koulutettu synnytysalan ja vauvaperheiden hoivatyön ammattilainen, joka tarjoaa perheellesi monipuolisia, räätälöityjä palveluita, perheen tukena ja vierellä kulkijana. Tehtäviini kuuluu antaa emotionaalista ja fyysistä tukea, monipuolista ajantasaisinta tietoa ja tukea päätösten tekemiseen sekä läsnäoloa ja luoda turvallisempaa tilaa. Olen Suomen Doulat ry:n jäsen ja täten sitoutunut noudattamaan doulan toimenkuvaa.

Kunnioitan sinun itsesi määrittelemiä rajoja ja toiveitasi sekä mahdollistaa sinulle tärkeiden asioiden toteutumista parhaani mukaan. Toivon, että kerrot sinulle merkityksellisistä asioista, perheesi/ sinun kulttuurillisista perinteistä ja tavoista sekä asioista, joita minulta erityisesti toivot. Näiden tietojen avulla ymmärrän sinua paremmin ja osaan kohdistaa tukeni oikealla tavalla.

Doulana en tee yksistään päätöksiä kenenkään puolesta, mutta voin tarpeen mukaan auttaa saamaan ääntäsi/mielipidettäsi kuulluksi. Sairaanhoitajan tutkinto sekä muut koulutukseni takaavat sen, että voin antaa monipuolista tietoa ja tukea sekä auttaa/ohjata sinua oikeaan paikkaan saadaksesi tarvitsemasi avun, mutta en tee lääketieteellisiä arvioita tai tutkimuksia. Pidän oikeuksistasi huolta ja autan näissä asioissa perheitä.

Työssäni doulana yhdistän tietämystäni lääketieteestä sekä luonnonmukaisista hoitokeinoista ja autan sinua valitsemaan juuri sinua tässä hetkessä sopivimman tavan tukea hyvinvointiasi. Edistän sekä mahdollistan erilaisin tukikeinoin kokonaisvaltaista hyvinvointiasi, mutta päävastuu hyvinvointisi ja terveytesi hoidosta on sinulla ja sinua hoitavilla viranomaisilla/terveydenhuollon ammattihenkilöillä.

Tukenasi vanhemmuuden matkalla


Olen tukenasi juuri silloin, kun minua tarvitset!

Voin olla tukena raskausaikana ja synnytyksissä, lue täältä millä tavoin tuen sinua synnytysdoulana.

Lisäksi voin tukea synnytyksen jälkeen ja vauvaperheen arjessa, lue täältä millä tavoin tuen sinua perhedoulana.

Minulle tärkeistä arvoista ja toimintani ydinajatuksista voit lukea täältä lisää.